iHotel1a

iHotel Package

PROMOTE FOR HOTEL

 

iHOTEL PACKAGE

Your guests at your hotel, the hotel’s wireless network Marketing will open the image you need to broadcast: The new service packages and promotions … will be your customers see when they connect to Wifi your hotel. On the other hand you will collect the email, phone number of guests. You use this information for marketing introduced preferential service packages, as well as send e-mail to thank guests. Photos of your hotel will be etched deeper and more professional in the eyes of your guests.

Please contact us quickly! We will advise and deploy intelligent wireless system for your hotel. We look forward to support and serve you, hope to contribute to your business success.

MAIN FEATURES OF iHOTEL

– Promote your hotel information: The image of the following services: Lodging, increasing services, food, drinks, hot menu …; the sales promotions of hotels will be shown as soon as the customer access Wifi.

– Collect customer information including email, phone … or survey information on satisfaction and brand awareness of your hotel.

– Limited time wireless access per customer (for unwanted guests if necessary).

– Speed limits access each client to avoid network congestion your hotel.

PRICE OF iHOTEL

1. NETWORK FEE: (Pay ony the first time)

- Provide services and roaming connections: VND 600.000 (Already Promotion)

- Equipment Wifi Gateway Marketing Company will give your guests NSTech borrow during the use of services (existing WiFi network of your guests have been preserved, only the routing configuration of the Gateway Marketing).

2. MONTHLY FEE: (There was a 50% reduction for the first cycle)
ALL PACKAGEiHoteliHotel Plus+
Six monthsVND 490.000VND 890.000
One yearVND 860.000VND 1.260.000
Two yearVND 1.600.000VND 2.000.000

iHotel : Hotel package management services that promote and manage Internet access of your guests at the hotel.
iHotel Plus+: Includes Service Pack management and promotion Hotel Internet Access Management customer. Design & Install further change the latest promotional image...

The additional services

- INSTALLATION OF NETWORK AND WIFI NETWORK INTELLIGENT SYSTEMS: Inspection and specific quotes.

- ENERGY SUPPLY NETWORK, NETWORK OPTIMIZATION AND MAINTENANCE:
iHotel Plus ++: Includes broadcast services Hotel Packages and manage Internet access. Install further change the latest promotional image is not stated finite (Content and Images provided by you) and maintenance of the network for the hotel. Prices are as follows:

Hotels: VND 1.200.000 / month.

4-star hotels, 3 star hotel-: VND 2.000.000 / month.

5 Star Hotels: VND 4.900.000 / month.

PAYMENT

- You can come visit and experience the product testing and registration service at the counter payments.

- You can view on our website or telephone counseling and account payments through our bank.
TIA NANG MOI COMPANY LIMITED.
Account: 0041000243092 joint-stock commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Da Nang branch.

- You can pay freight service online cycle through the international payment: VISA, MASTER CARD.

CONTACT CONSULTING FOR iHOTEL

- You can come to visit and experience the service test at 647 Tran Cao Van, Da Nang.

- Direct calls to us: 0123.8426264 (0123-TIANANG).
Manual
Bước 1: Đấu nối GateWay Marketing vào mạng
Bước 2: Đăng nhập vào Greenwifi để thay đổi thông tin Wifi Marketing.
Đăng nhập >> Quản lý tài khoản : Chức năng này cho phép bạn đăng nhập vào Greenwifi để sử dụng các tiện ích của dịch vụ.Sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ Wifi Marketing. Greenwifi sẽ cấp cho bạn một tài khoản để bạn đăng nhập vào hệ thống.
Bạn gõ vào ô " Tài khoản hoặc địa chỉ email" và "Mật khẩu" sau đó kích vào nút " Đăng nhập"
Nếu bạn quên mật khẩu thì sử dụng liên kết bên dưới "Quên mật khẩu ?" để được hỗ trợ khôi phục lại.

Đăng nhập thành công thì màn hình xuất hiện giao diệnBạn cần có nhiều vùng quảng cáo khác nhau thì cập nhật mổi liên kết một thông tin quảng cáo khác nhau.

Bước 3: Thay đổi thông tin Wifi Marketing
Dịch vụ >> Thay đổi thông tin Wifi : Chức năng này cho phép thay đổi các thông tin như Cột sóng Wifi, Mật khẩu Wifi, Hình ảnh quảng cáo, tần suất xuất hiện quảng cáo, liên kết trỏ về website hay Facebook.- Thay đổi tên cột sóng Wifi Marketing : tại vùng "Tên cột sóng" bạn gõ tên bạn cần Wifi hiển thị ra.
Ví dụ : muốn hiển thị cột sóng Wifi có tên Mobifone, bạn chỉ cần gõ vào : Mobifone , sau đó ấn nút "Lưu"
- Thay đổi mật khẩu Wifi Marketing : tại vùng "Mật khẩu" bạn gõ mật khẩu vào.
Nếu bạn muốn hiển thị Mật khẩu rõ bạn chỉ cần kích biểu tượng "Refrest" bên cạnh.
- Thay đổi hình ảnh quảng cáo - Trang chào :
Bạn phải thiết kế một trang chào đẹp mắt ấn tượng. Dùng các phần mềm xử lý ảnh để làm. Kích thước chuẩn.
Kích vào "Chọn tệp" để chọn file ảnh vừa thiết kế xong. Kích nút "Lưu"
Hình ảnh quảng cáo mới sẽ có hiệu lực ngay trong vòng 5 phút sau.
- Thay đổi tần suất quảng cáo : tại vùng "Tần suất quảng cáo" bạn gõ vào thời gian xuất hiện.
Ví dụ: Bạn muốn 60 phút hiển thị thông tin trang quảng cáo 1 lần, thì bạn gõ vào 60; muốn 2 giờ quảng cáo 1 lần thì gõ vào 120.
- Thay đổi kết nối đồng thời : Muốn thay đổi số người dùng kết nối vào Wifi cùng lúc thì gõ vào vùng "Kết nối đồng thời"
Ví dụ : Khả năng thiết bị Wifi và đường truyền để mọi người kết nối vào dùng tốt, tránh kết nối vào mà không dùng được thì phải thiết lập tham số này. Nếu muốn tăng số người dùng lên thì nân cấp thiết bị chuyên dụng đến 200 kết nối, hoặc lắp thêm điểm truy cập cùng với việc nâng cấp gói cước với nhà mạng...
- Trỏ về Website hoặc Facebook : tại vùng "Website" bạn gõ thông tin Website của công ty hoặc Facebook của công ty, lưu ý có thể trỏ đến từng trang trong website.
Ví dụ : Để hiển thì trang chi tiết nội dung khuyến mãi bạn gõ trang khuyến mãi này vào. Sau khi khách hàng kết nối Wifi trang chào xuất hiện, Kích vào nút kết nối Internet trên trang chào thì Website của công ty sẽ tự động chuyển đến trên trình duyệt của khách hàng.
Nếu bạn gõ liên kết Facebook thì Facebook xuất hiện. Khách hàng sẽ ấn Like , nếu họ thích.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “iHotel Package”